Serbian Русский English

 

 
   
 

O nama

Srpska bronza

Novosti Uputstvo Reference Naručivanje Kontakt
 
     
        O nama  
 

RAR® proizvodi legure RAR-12 i RAR-27 iz sistema ZnAlCuMg, koje na domaćem tržištu plasira pod nazivom “SRPSKA BRONZA” ®, jer su sve komponente za dobijanje ove legure – domaćeg porekla.
Ove legure imaju izvanredan sklop fizičkih i mehaničkih osobina, kao što se vidi iz priložene tabele. U našoj zemlji SRPSKA BRONZA je našla najširu primenu kao materijal za klizne ležajeve, klizne letve, pužne točkove i sl., kada se zahtevaju visoke tribološke karakteristike. Ona se manje haba od kalajne bronze i “belog materijala” za preko 30%, dok se osovina manje haba za čitavih 35%. Pored toga, SRPSKA BRONZA ima bolje antifrakcione osobine, tj. manji koeficijent trenja, bolje ponašanje u graničnim uslovima podmazivanja, bolju sposobnost uležištavanja stranih čestica. U sadašnjim uslovima ogromna prednost RAR-legura je što u njima nema uvoznih komponenata, kao što je kalaj u bronzi i “belom metalu”. RAR® proizvodi svoje legure po sopstvenoj, originalnoj tehnologiji, koja garantuje vrlo visok i ujednačen kvalitet, što potvrđuju Srebrna i Zlatna povelja dobijena na 36, 37. međunarodnom sajmu tehnike 1992. i 1993. godine u Beogradu. RAR® izrađuje ležajeve po narudžbi čak i pojedinačne komade i isporučuje shodno želji kupca – neobrađene odlivke, ležajeve obrađene na predmeru i finalno obrađene ležajeve.
 
 

arhimed

arhimed

sertifikat